Новини

Дни на отворените врати организирани от Кимекс и Киберис

Кимекс и Киберис организираха дни на отворените врати в централния офис на фирмите в Стара Загора на 13 и 14 април. Бяха представени заваръчни машини KEMPPI - Финландия, плазморезателни системи HYPERTHERM - САЩ, Шпилко-заваръчни системи HBS – Германия, 3D заваръчни маси и система за фиксиране на детайли на DEMMELER- Германия.

Акцент бе поставен на последните иновации при роботизираните системи KIBERYS, които собствен продукт, с международни патенти за ключови елементи от дизайна и конструкцията.

KBWELD HDC5 е система с 5-осно управление, оборудвана с тандемна МИГ/МАГ заваръчна система на базата на два токоизточника за роботизирано заваряване - Kemppi А7 /450 ампера/ и впечатляващата обща максимална мощност на системата от 900 Ампера. Освен тандемния контрол на два заваръчни токоизточника, Киберис представи и собствена концепция за тандемна МИГ/МАГ горелка за роботизирано заваряване, даваща много предимства спрямо стандартните налични на пазара, едно от които е бързия преход към заваряване с една дъга, без да се налага смяна на бренер. Демонстрирани бяха тандемни МИГ/МАГ процеси на заваряване с много висока производителност при импулсно МИГ/МАГ заваряване със специализирана функция на Kemppi за фокусиране на дъгата – Wise Fusion. Постигнатата производителност на заваръчния процес е впечатляваща: - за катет 8мм (а-размер 5.7мм) в ъглов шев в долно положение (РВ) – максимална скорост на заваряване 1300мм/ мин, при работеща функция за следене на шева. - за катет 10 мм (а-размер 7.1 мм) в ъглов шев във ваннно положение (РА) – максимална скорост на заваряване 600мм/ мин, при работеща функция за следене на шева. Тези режими дават производителност 20кг наварен метал за час горене на дъгата.

Софтуерът за управление на робота KBWELD HDC5 има вградени интелигентни функции за откриване на отместването на заготовката спрямо програмата и коригиране на самата програма по време на заваряване. Също така и динамична, адаптивна система за следене на заваръчния шев по време на заваряване, на база на данни за колебанията на заваръчния ток при извършване на колебателно движение на заваръчната горелка.

Тези две функции и тяхната надеждна работа са основополагащи за практическата употреба на роботизираната система в реалното производство. Бяха демонстрирани категоричната надеждност на функцията за следене на шева - дори при значителни отклонения от вярната траектория от порядъка на 2 -3 см за 20 см дълъг шев, системата успява да проследи вярната траектория на шева и да го изпълни качествено. Още по-впечатляващо е поведението на системата за следене на шева, когато се стартира заварка върху една от заваряваните ламарини – на няколко сантиметра от ъгловия шев. Дори в тази ситуация, по време на заваряване роботът се движи в правилната посока и след около 5-10 см открива съединението и заварката продължава вече по коректна траектория.

Безкомпромисната устойчивост на софтуерната функция за следене на шева се е превърнала в запазена марка на роботизираните системи KIBERYS в последните години.

В областта на ВИГ заваряването беше представен робот KIBERYS KBWELD HDC6 с двуосен позиционер, оборудван със система за бърза фиксация на цилиндрични детайли. Системата за ВИГ заваряване със студено телоподаване, продукт на Киберис, е базирана на заваръчна машина на Kemppi - MASTERTIG ACDC 3500W - 350 ампера с водно охлаждане. Уникална функционалност на заваръчната система KIBERYS представлява надеждна функция за следене на шева при ВИГ заваряване, която анализира напрежението на дъгата и извършва колебателно движение при заваряване, за точно позициониране на горелката – както в странично, така и във вертикално положение. Това гарантира стабилност на резултатите и производствена надеждност, независимо от неточностите на сборката и позиционирането на детайла.

Бяха извършени демонстрации на заваряване на детайл на двуосен позиционер в пълен синхрон в управлението на робота и позиционера. Благодарения на тази функция, е възможно да се заварява сложен контур в най-удобно заваръчно положение (обикновенно ванно положение – РА), без да се прекъсва шева по цялата дължина на контура. Линейната конструкция на роботите на KIBERYS позволява безпроблемна координация между позиционер и робот, като в този тип движение позиционера се върти така, че заваръчния шев да е винаги в положение РА, а роботът се движи в пространството и адаптира върха на инструмента към детайла и съответната точка от контура, която лежи на траекторията на шева.

Кимекс ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.089, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 16 август 2021г. между Кимекс ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3312-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на проекта възлиза на 50 000лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за покриване на оперативни разходи на компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 3 месеца. В резултат на изпълнението на проекта се очаква продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-2.089-3312-C01, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Кимекс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА НА ФИРМА КИМЕКС

На 18 и 19 юни екипът на фирма Кимекс имаше удоволствието да посрещне своите настоящи и бъдещи клиенти в базата си в Стара Загора. Един от основните акценти в събитието бе представянето и демонстрацията на най-новите продукти на финландския производител на заваръчна техника KEMPPI. В навечерието на своята седемдесета годишнина изобретателите на първия в света инверторен заваръчен апарат пускат на пазара отново изключително иновативен продукт – ВИГ заваръчни апарати с вградена технология за заваряване.

 

Впечатляваща е и новата серия защитни заваръчни маски наблягащи на опазване здравето не само на очите , но и на дихателния апарат. Наред с това и МУЛТИПРОЦЕСНАТА заваръчна машина X8 MIG Welder , която отговаря на всички възможни изисквания и е подходяща както за синергично и импулсно МИГ/МАГ заваряване, така и за ръчно електродъгово заваряване, МИГ спояване, наваряване и рубене. Интелигентно оборудване позволяващо много точен контрол върху заваръчната дъга, висока производителност (заваръчен ток до 600А) и възможност за свързване към софтуера за управление на заваръчното производство WeldEye.

                              

Друг акцент бяха новите машини от собствената марка KIBERYS:

- портални машини за плазмено рязане с наклоняема глава , с уникална конструкция – патентован дизайн и специална технология за отвори True hole, и технология за скосяване и рязане с фаски на Hypertherm. Нов токоизточник на производителя XPR 170 с уникални възможности. Система за автоматизирано програмиране на профилен разкрой и рязане.

роботи за заваряване с интелигентна система за компютърно програмиране и системи за активна корекция на позицията и траекторията на заваръчния шев.

Демонстрирани бяха и други продукти от предлаганата от фирмата гама металообработваща техника – Шпилкозаваръчни апарати HBS, маси за прецизно позициониране Demmeler, апарати за ръчно плазмено рязане Hypertherm.

 

Семинар на тема "тандемно МИГ/МАГ заваряване"

TandemФирма Кимекс организира на територията на своя завод в Стара Загора двудневен семинар на тема "тандемно МИГ/МАГзаваряване". В събитието се включиха заваръчни специалисти от водещи български фирми и с интерес взеха участие в теоретичната и практическата част.

Тандемното МИГ/МАГ заваряване е механизиран или роботизиран високо производителен заваръчен процес, при който се използват два МИГ/МАГ токоизточника, две телоподаващи устройства, два отделни , възможно и различни по диаметър и тип заваръчни тела, подавани към един специализиран тандемен МИГ/МАГ бренер в обща газова дюза , но през различни електрически изолизрани една от друга токови дюзи. По този начин токоизточниците имат различен електрически потенциал, което означава че са възможни пълна гама от комбинации на режими и типове дъга - импулсна + импулсна, импулсна + струйна, струйна + струйна.

Решенията, които Kemppi предлага на своите клиенти в областта на тандемното заваряване повишават до 80 % производителността - достигаща до 14 кг. заварен метал за час.

Tandem1Tandem2

Процеса на синхронизация на двете дъги се контролира автоматично от тандемна контролна система. Методът е подходящ за заваряване във всички пространствени приложения, голям диапазон от дебелини и възможност за изпълняване на коренен щев с един тел и покривни шевове с два тела с едно и също оборудване.

Новото, което Кимекс представи на срещата бе разработената под марката Kiberys система за лазерно - оптично откриване и следене на заваръчното съединение. Системата работи в реално време и компенсира измествания на съединението в пространството. Благодарение на тази система тандемното заваряване е приложимо за роботизирани решения.

Тандемното МИГ/МАГ заваряване е изключително подходящо за наваряване и заваряване на едрогабаритни детайли с дълги шевове с различна геометрия, където механизация не е приложима, но количеството на заварките е достатъчно голямо за да се търси различно решение от ръчното заваряване.

 

6-осен декартов заваръчн робот KBWELD HD6

KBWELDКимекс внедри в производство си декартов 6-осен робот, в производствената си база в Стара Загора, където на площ от 4 декара са инсталирани нови производствени мощности, закупени по европейска програма за подпомагане на иновациите. Новозакупеното оборудване позволява автоматизирането на процесите за листов разкрой, заваряване, стругова и фрезова обработка и боядисване и е предпоставка за повишаване на качеството и увеличаване на производителността за по-успешна пазарна реализация на иновативния продукт на Кимекс - 6-осен декартов робот.

 

Нов стандарт в професионалните постижения

Black seriesАко искате да бъдете победител във Вашата игра, да сте най-добрия в това, което правите, трябва да имате технологично предимство, което ще Ви гарантира професионалните постижения. С FastMig X, Kemppi Ви представя нова черна серия от най-висок клас решения в импулсното заваряване, за сложни индустриални приложения. Подгответе се за най-интелигентния МИГ заварчик с когото някога сте се срещали.

Повече информация за продуктите FastMig X

 

Контролиране качеството на заваръчните процеси и производителността от Kemppi

Kemmpi Arc System

Kemppi разработи софтуер за онлайн контролиране на качеството на заваръчните процеси и производителността. С това Kemppi направи отново гигантска крачка напред, предлагайки на пазара универсално решение съвместимо със заваръчните машини на всички производители.

Уникалната концепция на Kemppi за тотален контрол позволява качество при заваряване, сигурност и производителност в зависимост от специфичните нужди на клиента. Софтуерната система ARC System 3 се състои от модули за контрол на всички данни от процесите свързани с изпълнение на заваръчната дейност в едно предприятие включващи например – контрол на квалификацията на заварчиците, заваръчни процедури и спецификации, контрол на производствения процес. Системата може да бъде инсталирана на всякакви заваръчни машини, независимо от техния производител.

Достъпът до всички релевантни данни, сега от всяка точка на света, е наистина революционен, осигуряващ информацията за вземане на решения и забележителни подобрения в качеството и производителността.

„Ние не вярваме в заставянето на клиента да действа по определен начин. Kemppi винаги е поддържала отворените стандарти и свободата на избор“, казва Анси Рантасало Главен изпълнителен директор на Kemppi Oy.

Kemppi предлага разширено портфолио от универсални решения – достъпни от всяка точка на света, за всички индустрии и заваръчни методи, гарантирайки перфектна заваръчна продукция, конкурентоспособност в разходната част и редуциране времето за отстраняване на дефекти.

 

Покана за участие в публичен търг за доставка на оборудване

 

OptrelКИМЕКС ООД В ПОДКРЕПА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Какво означава “отговорен бизнес” - Работодателите отговарят за осигуряването на безопасна и здравословна работна среда на служителите. Европейският съюз определя минимални изисквания относно защитата на безопасността и здравето на работниците. Отговорен бизнес означава, организациите да не ограничават действията си само до законово изискуемия минимум за опазване на околната среда и осигуряването на безопасни работни условия за служителите, а да регулират по-широкото въздействие на дейностите си. Защото наличието на безопасни и здравословни работни места способства предприятията и организациите да успяват и просперират.

Като част от ЕС организациите в България могат да се възползват от Оперативна програма “Конкурентоспособност” - това означава, че предприятията ще бъдат подкрепяни за постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на качеството, екологични стандарти, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и осигуряване на безопасни условия на труд.

Служители на Кимекс ООД бяха част от проведеното на 23-ти и 24-ти ноември 2012г. oбучение от Оptrel Corp. в Чехия. По време на кампанията, организирана от технологичното швейцарско предприятие, световен лидер в производството на фотосоларни заваръчни маски и предпазни системи за заварчици, нашите колеги се запознаха с новостите в обастта на защитните дихателни апарати за заваряване. Грижата за клиента винаги е била и ще продължава да бъде приоритет на Кимекс ООД. Затова нашите консултанти са готови да ви информират за най-новите, надеждни, комфортни и ефективни технологии на пазара, предлагащи оптимална защита, адаптирана към съответното заваръчно приложение - ключов фактор, когато става въпрос за безопасността и здравето на заварчиците.

Системата е3000 на Оptrel - комбинацията от дълго време в работен режим на батерията и най-новата технология за подаване на въздух с изключителна филтрация и отличен комфорт при носене. Вашите дихателни органи са перфектно предпазени от газове и фини прахови частици благодарение на най-новата филтрираща технология в комбинация с предварителна филтрация и защита от искри. Освен това новата респираторна система с автоматично захранване за пречистване на въздуха е3000 е първата в света, съдържаща 80% възобновяеми материали.

03.12.2012г.

КИМЕКС ОТНОВО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР В ПЛОВДИВ

И тази година Кимекс ООД взе участие в международната изложба МАШИНОСТРОЕНЕ по време на есенния Пловдивски панаир. Посетителите на нашия щанд имаха възможността да видят продукти, удостоени с престижни международни награди, машини, най-ново поколение, представени за пръв път на родния пазар, и не на последно място - иновативните подобрения на роботите с марка Kiberys.

На най-голям интерес се радва четириосната CNC координатна маса за листов разкрой, рязане и скосяване на тръби и профили - KBCUT. Значително внимание беше обърнато и на високо-динамичната роботизирана, многопроцесна система KBWELD благодарение на функцията за лазерно-оптично откриване и следене на челни и ъглови шевове.

Кимекс ООД затвърди името си с перфектното обслужване на своите клиенти и внимание към всеки детайл, последствие на което се явиха реализирани продажби и дългосрочни търговски партньорства. Развитието на марката Kiberys, подкрепено с реални демонстрации, спомогна за разширяването на позициите й на световния пазар на металообработваща техника.

Заповядайте отново догодина!

01.10.2012г.

Кимекс ООД показа новите стандарти в заваряването по време на индустриалния форум “ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ” в Интер Експо Център – София.

По време на изложението бяха демонстрирани изключителните качества на новата серия Kempact RA от Kemppi, удостоена с престижната международна награда за дизайн iF Product Design Award 2012.

Щандът на Кимекс се радваше на особено внимание от страна на предприемачите, желаещи да оптимизират своето производство чрез внедряването на високотехнологични решения и модерна, енергийно ефективна техника.

Смело може да заявим, че Кимекс допринесе за постигането целта на бизнес форума - специалисти и мениджъри от различни държави и индустриални сектори да представят своя научен, технически и производствен потенциал и да разширят деловите и търговските си контакти.

06.03.2012г.