ISO (Крепежни системи за изолация) HVAC (Крепежни елементи за отопление, вентилация и климатизация)

HBS TechПредимства

  • Времето за заваряване е до 3 мсек
  • Дебелината на щифтовете е от Ø 2 до Ø 3мм
  • Дебелина на листа от 0,5мм
  • Липса на следи на обратната страна на тънки и поцинковани листове (цинковата защита от корозия се запазва върху задната страна на листа)
  • Подходящи за изолационна вата със и без алуминиево фолио

HBS CD1502Токоизточник: CD1502

Приложение:

  • За заваряване CD (с кондензаторен разряд)
  • Особено подходящ за листове с дебелина от 0,5мм
  • ISO - подходящ за крепежни елементи за отопление, вентилация и климатизация

Процеси:

  • Кондензаторен разряд с контакт
  • Кондензаторен разряд с междина
* Техническите данни на токоизточника са дадени по-горе.